top of page

Privacybeleid voor Inner Free

Laatst bijgewerkt op 26 november 2023

1. Verzameling en Gebruik van Persoonlijke Gegevens

a. Inner Free verzamelt persoonlijke gegevens van cliënten, zoals naam, contactgegevens, en andere relevante informatie die vrijwillig wordt verstrekt tijdens het proces van aanmelding voor life coachingdiensten.

b. Deze gegevens worden gebruikt om de diensten van Inner Free te leveren, communicatie met de cliënt te vergemakkelijken, en om de coachingssessies te personaliseren naar de behoeften van de cliënt.

2. Vertrouwelijkheid en Gegevensbeveiliging

a. Alle persoonlijke gegevens die worden verstrekt aan Inner Free worden vertrouwelijk behandeld. Er worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van deze gegevens te waarborgen en ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging te voorkomen.

b. Petra van der Storm en eventuele medewerkers van Inner Free zijn gebonden aan geheimhouding met betrekking tot de informatie die tijdens coachingssessies wordt gedeeld.

3. Gegevensdeling en -Openbaarmaking

a. Inner Free deelt geen persoonlijke gegevens van cliënten met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van de diensten of vereist is door de wet.

b. Gegevens worden niet verkocht, verhuurd of anderszins gedeeld voor commerciële doeleinden.

4. Bewaartermijn van Gegevens

a. Inner Free bewaart persoonlijke gegevens van cliënten alleen gedurende de periode die nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor de gegevens zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is.

5. Rechten van de Gebruiker

a. Cliënten hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens, deze te corrigeren, bij te werken of te verwijderen indien deze onjuist of niet langer relevant zijn, in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

6. Toepasselijkheid van het Privacybeleid

a. Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die worden verzameld en verwerkt door Inner Free.

7. Contactgegevens

a. Voor vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot privacykwesties, kunt u contact met ons opnemen via [contactgegevens].

Door gebruik te maken van de diensten van Inner Free stemt u in met dit privacybeleid.

bottom of page