top of page

Algemene Voorwaarden voor Inner Free

Laatst bijgewerkt op 26 november 2023

1. Definities

a. "Inner Free": verwijst naar het bedrijf Inner Free, vertegenwoordigd door Petra van der Storm, dat life coachingdiensten aanbiedt.

b. "Cliënt": verwijst naar een persoon die gebruikmaakt van de diensten van Inner Free.

2. Aard van de Diensten

a. Inner Free biedt life coachingdiensten aan om individuen te begeleiden bij het verkennen van persoonlijke groei, het identificeren van doelen en het verkrijgen van inzicht in hun leven.

b. Petra van der Storm erkent dat haar rol als life coach gericht is op het begeleiden van cliënten naar een beter begrip van zichzelf en hun doelen, en niet op het 'beter maken' van individuen.

3. Verantwoordelijkheid en Aansprakelijkheid

a. Inner Free en Petra van der Storm zijn niet verantwoordelijk voor het creëren van veranderingen in de mentale toestand van de cliënt. De diensten die worden aangeboden, zijn bedoeld om ondersteuning te bieden bij persoonlijke ontwikkeling en het welzijn te verbeteren.

b. Petra van der Storm zal haar uiterste best doen om cliënten te begeleiden en te ondersteunen bij het bereiken van hun doelen, maar kan niet garanderen dat specifieke resultaten worden behaald.

4. Vertrouwelijkheid

a. Alle informatie die wordt gedeeld tijdens coachingssessies zal vertrouwelijk worden behandeld. Petra van der Storm zal geen informatie delen met derden zonder de expliciete toestemming van de cliënt, tenzij vereist door de wet.

5. Annulering en Betaling

a. Annulering van coachingssessies dient minimaal 24 uur van tevoren te worden gemeld. Anders kan Inner Free het volledige tarief voor de sessie in rekening brengen.

b. Betalingen voor diensten worden vooraf afgesproken en dienen op tijd te worden voldaan volgens de overeengekomen voorwaarden.

6. Toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door Inner Free en worden geacht te zijn aanvaard door de cliënt bij het aangaan van een overeenkomst voor coaching.

7. Contactgegevens

a. Voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot onze diensten, kunt u contact met ons opnemen via

[contactgegevens].

Door gebruik te maken van de diensten van Inner Free stemt u in met deze algemene voorwaarden.

bottom of page